18 oktober 2023
Geplaatst door TeamHollandseMeesters

De gemeente Amstelveen beschrijft in de Woonagenda 2020-2023 de visie en beleidsmaatregelen die worden ingezet om de druk op de Amstelveense woningmarkt te verlichten. Van deze maatregelen zijn zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding van toepassing voor het project Hollandse Meesters. Met deze maatregelen wordt voorkomen dat woningen gekocht worden door bedrijven of speculanten die de woningen direct doorverkopen of verhuren. Het doel is dat zo meer woningen beschikbaar komen voor Amstelveense woningzoekenden.


Zelfbewoning

Voor de middeldure koopwoningen (dit zijn de types GOLD, NASSAU en ROSE) geldt een zelfbewoningsplicht van 3 jaar. Voor de overige vrije sector koopwoningen geldt een zelfbewoningsplicht van 18 maanden. Dit betekent dat de koper zelf gaat wonen in de woning, direct na gebruiksklare oplevering gedurende de aangegeven periode. Tijdens deze periode is het niet toegestaan de woning te laten bewonen door derden. Er zijn uitzonderingen en ontheffingen mogelijk, welke dat zijn lees je hieronder.

Uitzonderingen en ontheffing zelfbewoningsplicht

Uiteraard zijn er uitzonderingen. Zo is bewoning van eerstegraads bloed- en aanverwanten van de koper wel mogelijk. Verder kan je als koper ook ontheffing krijgen van de plicht tot zelfbewoning. Dat is mogelijk in geval van bijvoorbeeld ontbinding van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract van de koper, bij overlijden van koper of diens partner. Ook is ontheffing mogelijk bij omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden. Denk aan: Verandering van werk, gezinsuitbreiding, nadelige wijziging in de gezondheidssituatie van koper, diens partner of eventuele gezinsleden en/of eerste- of tweedegraads familieleden van koper, significant nadelige wijziging in de financiële situatie van koper en het aangaan van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract die tot een wijziging van de gezinssituatie leidt en in verband met de reisafstand redelijkerwijs verhuisd dient te worden. Ook kan ontheffing worden verleend tot het verhuren van de woning voor de duur van maximaal één jaar in geval van langdurig verblijf van koper in buitenland in verband met werk of studie.

Anti-speculatie

Voor de middeldure koopwoningen (dit zijn de types GOLD, NASSAU en ROSE) geldt ook een anti-speculatiebeding gedurende een periode van 5 jaar. Dat betekent dat koper zich verplicht het appartement al dan niet met een bijbehorende parkeerplaats, uitsluitend gebruikt voor zelfbewoning (met eventuele gezinsleden) en de woning niet aan derden doorverkoopt of anderszins in gebruik te geven. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke koper als bewoner van het desbetreffende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) is ingeschreven. Voor de vrije sector woningen is er geen anti-speculatiebeding van toepassing. Met de gemeente Amstelveen is deze regelgeving overeengekomen om zo woningzoekenden een woning te kunnen bieden en speculatie te voorkomen. Er zijn ontheffingen mogelijk, welke dat zijn lees je hieronder.

Uitzonderingen en ontheffing anti-speculatiebeding

Voor het anti-speculatiebeding kan ontheffing worden verleend door burgemeesters en wethouders van de Gemeente Amstelveen in gevallen zoals: Verandering van werkkring, overlijden van koper of diens partner, ontbinding van het huwelijk of beëindiging van de samenlevingsvorm, verhuizing die noodzakelijk is als gevolg van de gezondheid van koper of een van zijn gezinsleden. Er kunnen voorwaarden aan de ontheffing verbonden worden.

Meer weten

Wil je meer weten over zelfbewoning en anti-speculatie? Vraag de makelaars om meer informatie.


Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de exacte beschrijving van de verplichting tot zelfbewoning en het anti-speculatiebeding wordt verwezen naar de Algemene Verkoopvoorwaarden, zoals beschreven in de Akte van Levering.

BREAKING NEWS: Start bouw gegarandeerd!

De bouw van Hollandse Meesters staat gepland voor juni 2024. Er zijn nog woningen te koop. Bekijk het aanbod en schrijf je in voor jouw favoriete woning(en)!

Ja, laat mij de woningen zien