6 oktober 2023
Geplaatst door TeamHollandseMeesters

De verkoop van de 131 koopwoningen van Hollandse Meesters is verdeeld in 2 fasen. De verkoop van fase 1 is op 31 augustus 2023 gestart. De verkoop van fase 2 start 17 oktober 2023!

Fase 2 betreft 64 middeldure koopwoningen van het type GOLD, NASSAU en ROSE. 

In deze blog geven we een toelichting op de doelgroepen die voorrang krijgen in de toewijzing van de woningtypen GOLD, NASSAU en ROSE. Ook lees je hoe je je kunt voorbereiden op de start verkoop!

Doelgroepen

Voor woningtype GOLD, NASSAU en ROSE zijn specifieke doelgroepen die meer kans krijgen op de toewijzing van een woning. Dat zijn inschrijvers die voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria:

  • Werkzaam in een vitaal beroep
  • Woonachtig in Amstelveen
  • Werkzaam in Amstelveen

In de toewijzing van woningtypen GOLD, NASSAU en ROSE maken deze doelgroepen meer kans door middel van het toekennen van punten. Daarnaast krijgen ook inschrijvers met een financiële check en inschrijvers van de voorverkoop punten toegekend.

Toekenning punten doelgroepen voor extra kans

Doelgroep Criteria punten
Werkzaam in een vitaal beroep 100
Woonachtig in Amstelveen 50
Werkzaam in Amstelveen 50
Financiële check 50
Inschrijver voorverkoop 25

Inschrijvers kunnen tot meerdere doelgroepen behoren. Via het inschrijfformulier kun je aangeven tot welke doelgroepen je behoort. Inschrijvers die niet tot de doelgroepen behoren maken ook kans op de toewijzing van een woning!

Bewijsvoering doelgroepen

Zodra de verkoop start, kun je je inschrijven voor één of meerdere woningen via het inschrijfformulier via de website. In het inschrijfformulier kun je aangeven of je tot één of meerdere van de geformuleerde doelgroepen behoord. Dit toon je aan middels bewijsvoering. Deze bewijsvoering kun je uploaden in het inschrijfformulier.

Doelgroep Bewijsvoering
Werkzaam in een vitaal beroep Werkgeversverklaring waaruit blijkt dat je werkzaam bent binnen een vitaal beroep.
Woonachtig in Amstelveen Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt dat je op een adres in de Amstelveen staat ingeschreven.
Werkzaam in Amstelveen Werkgeversverklaring waaruit blijkt dat je werkzaam bent bij een organisatie in Amstelveen.
Financiële check Dit is een brief van een financieel adviseur, zoals je bank of hypotheekverstrekker, waaruit blijkt dat ze je inkomen en eventuele vermogen en eventuele schulden hebben gecheckt. Ook dient in de brief het maximaal te lenen bedrag vermeld te staan.
Inschrijver voorverkoop Als je je reeds hebt aangemeld voor de voorverkoop, en je schrijft je met hetzelfde account in voor de verkoop van fase 2, dan zien we automatisch binnen de accountomgeving dat je voldoet aan de criteria inschrijver voorverkoop. Je hoeft hier dus geen bewijsvoering voor aan te leveren.

Waarom een financiële check/verklaring?

Bij nieuwbouwprojecten komt het voor dat de financiering van de woning niet haalbaar blijkt. Dat is voor jou en voor ons jammer. Daarom is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van je financiële mogelijkheden. Als alle kopers zekerheid geven door middel van een financieringsverklaring, is de kans dat het project door kan gaan groter.

Verloop van de toewijzing

  1. Kort na de sluitingsdatum van de online verkoop vindt de toewijzing plaats, door het projectteam van Hollandse Meesters. Geïnteresseerden kunnen zich ook ná de sluiting nog inschrijven, ze zijn dan automatisch reservekandidaat.
  2. Toewijzing vindt per bouwnummer plaats op basis van zoveel mogelijk de eerste voorkeur van de inschrijvers. Indien een bouwnummer niet kan worden toegewezen aan een kandidaat die dit bouwnummer als eerste voorkeur heeft opgegeven, dan wordt bekeken of het bouwnummer kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer heeft opgegeven als tweede voorkeur. Als dat niet lukt, wordt gekeken naar de derde, vierde, vijfde etc. voorkeur.
  3. Vervolgens wordt per inschrijver getoetst of de kandidaat de woning kan betalen op basis van de gegevens die de kandidaat heeft ingevoerd in het inschrijfformulier.
  4. Zijn er meerdere inschrijvers met een eerste voorkeur op één bouwnummer? Dan wordt gekeken naar de criteria waarmee kandidaten extra kans maken op een woning. Dat zijn de volgende criteria: Werkzaam in een vitaal beroep, woonachtig in Amstelveen, werkzaam in Amstelveen, inschrijvers met een financiële check en inschrijvers van de voorverkoop. Als er meerdere gelijkwaardige kandidaten zijn zal ons computersysteem een willekeurige kandidaat selecteren.
  5. Wanneer er een bouwnummer is waarvoor geen eerste voorkeuren zijn opgegeven, wordt gekeken naar tweede en daaropvolgende voorkeuren. Er wordt dezelfde wijze van toewijzing aangehouden en deze procedure wordt herhaald totdat alle bouwnummer zijn toegewezen.
  6. De volgorde van binnenkomst van inschrijving binnen de inschrijfperiode (vanaf start verkoop tot datum sluiting inschrijving) is niet van belang voor de toewijzing van de woningen.
  7. De toewijzing van de bouwnummers wordt uitgevoerd door het projectteam van Hollandse Meesters. Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd.

Bereid je voor op de start verkoop van fase 2 door de documenten (zoals beschreven onder ‘bewijsvoering’) te verzamelen.

BREAKING NEWS: Start bouw gegarandeerd!

De bouw van Hollandse Meesters staat gepland voor juni 2024. Er zijn nog woningen te koop. Bekijk het aanbod en schrijf je in voor jouw favoriete woning(en)!

Ja, laat mij de woningen zien