13 oktober 2023
Geplaatst door TeamHollandseMeesters

In de blog toewijzing koopwoningen fase 2 lees je dat o.a. vitale beroepen extra kans maken op een toewijzing. In deze blog lees je wat we verstaan onder vitale beroepen. Vitale beroepen zijn beroepen die cruciaal zijn voor de samenleving. Deze beroepen zijn onmisbaar, omdat ze van groot belang zijn voor de inwoners van Nederland, de economie of samenleving draaiende houden. 

Hieronder volgt een opsomming van vitale beroepen

 • Zorg, Jeugdhulp en Maatschappelijk Onderstening: Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen, zoals artsen, verpleegkundigen, tandartsen, jeugdhulp en apothekers;
 • Onderwijs: Zoals leerkrachten, docenten, onderwijsassistenten en ondersteunende onderwijsberoepen; 
 • Openbaar vervoer: Zoals buschauffeurs en conducteurs;
 • Politie en defensie zijn altijd vitaal;
 • Afvaltransport: Zoals vuilophalers en medewerkers afvalbeheer;
 • Kinderopvang: Zoals pedagogisch medewerkers en gastouders;
 • Voedselketen: Zoals supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren; 
 • Transport van brandstoffen: Zoals kolen, olie, benzine en diesel; 
 • Media en communicatie: Niet alle beroepen binnen de media en communicatie zijn vitaal. Onder vitale beroepen wordt verstaan de beroepen ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Zoals journalisten, redacteuren, IT-specialisten en netwerkbeheerders; 
 • Hulpverleningsdiensten: Zoals ambulance chauffeurs en brandweerlieden;
 • Noodzakelijke overheidsprocessen: Bij rijk, provincie en gemeente zoals het betalen van uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken. Zoals cipiers en medewerkers burgerzaken;
 • GHOR: De GHOR houdt zich bezig met slachtoffers of patiënten tijdens rampen en crisissen. Het gaat hierbij om geneeskundige hulp waarbij coördinatie voorop staat;
 • Crisisbeheersing veiligheidsregio’s: Beroepen in crisisbeheer;
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies t.b.v. bovenstaande vitale beroepsgroepen: Zoals schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT. 


Hieronder volgt een lijst met sectoren met vitale processen

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit;
 • Regionale distributie;
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie;
 • Olievoorziening;
 • Internettoegang en dataverkeer;
 • Drinkwatervoorziening;
 • Keren en beheren waterkwantiteit;
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling;
 • Scheepvaartafwikkeling;
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen;
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal;
 • Massaal giraal betalingsverkeer;
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken;
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000;
 • Inzet politie;
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen;
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers;
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven;
 • Inzet defensie.

BREAKING NEWS: Start bouw gegarandeerd!

De bouw van Hollandse Meesters staat gepland voor juni 2024. Er zijn nog woningen te koop. Bekijk het aanbod en schrijf je in voor jouw favoriete woning(en)!

Ja, laat mij de woningen zien